Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: kreuj-siebie.com  (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: STI Ewa Mazur, Sandhof 2, 24768 Niemcy

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: 

1) Poczty e-mail

kontakt@kreuj-siebie.com

§2. Zasady przetwarzania danych.

1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1) W oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2) Rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 

3) W sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4) W konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5) Nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6) Z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7) Nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8) Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

1. Twoje dane będziemy przetwarzać:

1) W celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.

2) W celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony.

3) W celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne).

4) W celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe)

5) W celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościowych (takich jak Facebook / Instagram) na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes,

2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

1) Jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

2) Jeśli skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie. 

3) Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z Twoimi danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszej Strony.

4) Jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook) będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz zakończyć subskrypcję naszego profilu.

5) API zewnętrznych partnerów: Nasza strona może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.

§4. Termin przechowywania danych.

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora. 

§5. Prawa użytkowników.

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: 

1) Dostępu do treści swoich danych oraz 

2) Prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

3) Prawo do przenoszenia danych, 

4) Prawo wniesienia sprzeciwu, 

5) Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej